Σοφία
Στεκουλέα

Συνεντεύξεις...

Αποδότες

Πρώτο Πρόγραμμα - ΕΡΑ

Έχω τις λέξεις σου

Λένα Βασιλάκου - Alpha radio 989

Έχω τις λέξεις σου

on ερτ - ΕΡΤ1

Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου

Τα πάντα ρει - αρτ tv

Παρουσιάσεις...

Αποδότες

Δημοτική Πινακοθήκη «Σοφία λασκαρίδου»

Έχω τις λέξεις σου

Δημοτική βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Έχω τις λέξεις σου

Δημοτική βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου

Ευχαριστίες

Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου

Φίλιππα

Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου

Στο σπίτι του ηθοποιού